Gender en gelijkheid

Als ngo verdedigt en ondersteunt G3W het recht op gezondheid en de strijd van sociale bewegingen. G3W speelt ook een rol in de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Gender is immers een beslissende sociale determinant voor het recht op gezondheid.

G3W hecht veel belang aan het aankaarten van genderverschillen met aandacht voor het verbeteren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. G3W wil het intern functioneren van de organisatie verbeteren en stelde een genderbeleid op dat in lijn ligt met onze waarden en visie.

We staan onze partners in het Zuiden en in België bij om een genderbeleid te integreren in hun organisatiestructuren en dagdagelijks werk. Naast een uitwisseling van good practices bieden wij onze partners instrumenten aan om hun genderbeleid in de praktijk te verbeteren. We maakten een gender checklist, het resultaat van een denkoefening over ons engagement op vlak van gendergelijkheid. Dit instrument laat toe om een genderbeleid te integreren in de dagelijkse activiteiten van een organisatie, zoals onder andere bij de voorbereiding en realisatie van vormingen en conferenties (is er een diversiteit aan sprekers, wie neemt er het woord, hoe wordt er gecommuniceerd, …). We ontwikkelen en verrijken voortdurend onze genderanalyse.

G3W plaatst gender in het kader van een brede sociale contrext. Voor G3W is gender een integraal onderdeel van de strijd tegen sociale onrechtvaardigheid en een mogelijke hefboom voor het recht op gezondheid. Niet enkel de vertegenwoordiging en het gehoor van vrouwenstemmen in het hart van sociale bewegingen moet bewaakt worden, maar ook partners moeten ondersteund worden in de mobilisatie voor thema's gelinkt aan gender en in hun afwijzing van een politiek beleid dat ongelijkheden versterkt.

 

Dowload hier de gender-checklist van G3W

 

3828 keer gelezen