Privacyverklaring

Waarom we gegevens nodig hebben

G3W verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw giften en betalingen, inclusief het toezenden van een fiscaal attest
 • Verzenden van onze elektronische nieuwsbrief of papieren magazine
 • Je contacteren indien dit nodig is om onze werking te verbeteren
 • Je informeren over onze werking
 • Je op de hoogte brengen van acties, campagnes en activiteiten die zo goed mogelijk aansluiten bij je interesses
 • G3W verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld voor onze aangifte aan de FOD Financiën in verband met de fiscale attesten.
Persoonsgegevens die wij verwerken

G3W verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je deelneemt aan onze activiteiten, een gift doet en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • gender
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Voorkeurstaal
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt bijvoorbeeld door aan activiteiten deel te nemen, giften te doen, een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Deze gegevens gaan over onder andere werkgever, lidmaatschap van andere organisaties en specifieke interesses.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarige websitebezoekers, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter de leeftijd van een bezoeker aan onze website niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons. We zullen deze informatie dan verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren

G3W zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn maximaal vijf jaar na het laatste geregistreerde contact (bvb. toezenden nieuwsbrief, telefonisch contact,...) tenzij er een wettelijke verplichting is om bepaalde gegevens langer te bewaren.

Delen met anderen

G3W zal je gegevens nooit delen met anderen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld om een fiscaal attest te kunnen afleveren.

In kaart brengen websitebezoek

G3W  brengt je websitebezoek niet in kaart. G3W gebruikt wel technologie zoals cookies op haar websites g3w.be, m3m.be, twha.be, acties.g3w.be en actions.m3m.be om het verkeer op de website te analyseren en om de website goed te laten werken tijdens je bezoek, bijvoorbeeld om bij te houden wat je ingevuld hebt in een formulier, je taalkeuze,... We delen informatie over het gebruik van onze website ook met sociale media partners en analytische online tools maar daarbij zijn de gegevens geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@g3w.be. Dit ter bescherming van je privacy. G3W zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

G3W neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@g3w.be of 02/2092365.

12759 keer gelezen